Horst Gezond
Action Changes Things

Privacy Beleid Horst Gezond

Het privacy beleid voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.horstgezond.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.horstgezond.nl staat onder beheer van Horst Gezond zelf. 
De contactgegevens zijn te vinden op http://www.horstgezond.nl


2. Gegevens van bezoekers
  2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.horstgezond.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2b. Horst Gezond zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Horst Gezond  kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
    - Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
    - Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van aanbiedingen, tip, handigheid etcetera, waarvan Strandchalet denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
3. Cookies
  3a. Horst Gezond maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Horst Gezond de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacy Beleid terecht bij Horst Gezond. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit Privacy Beleid.

5. Disclaimer
Horst Gezond is gerechtigd de inhoud van dit privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Het Privacy beleid voor Klanten is een aanvulling op het privacy beleid voor Bezoekers.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Horst Gezond kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a. Het verwerken van de aanvragen.
  1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de diensten van Horst Gezond , maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Horst Gezond denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Horst Gezond kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  2a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Horst Gezond verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens en uitschrijving
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen en ook ten alle tijden uitgeschreven worden uit het klantenbestand.